tisdag 30 juni 2015

Utdelningar i juni

Under juni har 5 utdelningar trillat in.
Dessa kommer ifrån Realty Income, NorthWest HealthCare, Target, Johnson & Johnson och Unilever.

Bolag
Aktier
Utdelning/Aktie
Utdelning
O
300st
1,55kr
465kr
NWH.UN
600st
0,44kr
267kr
TGT
100st
4,27kr
427kr
JNJ
35st
6,16kr
215kr
UL
100st
2,62kr
262kr


Utdelningen för månaden blev 1.636kr brutto.
Utdelad summa hittills i år = 30.699kr
Kvar till utdelningsmål = 14.301kr

Det har varit en skakig månad mycket på grund av allt som händer kring Grekland.
Min tes är att de kommer att bli tvungna att lämna EU.
Oavsett utfall så sitter jag still i båten och följer med spänning det som händer.
Tycker mig se fina nivåer att öka i Castellum, Hennes & Mauritz och Johnson & Johnson.

I juli förväntas utdelningar från Realty Income, NorthWest HealthCare och Klövern Preferensaktie.

Hur mycket gav utdelningarna i juni?

måndag 1 juni 2015

Månadsrapport maj
Här kommer en genomgång av maj. 
  • Utdelningar - 9.671kr
  • Skillnad mot samma månad föregående år - 130%
  • Rullande 12 månader - 49.110kr
  • Sparkvot nettolön - 67%
  • Utdelningar / utgifter - 142% ( Första månaden som ekonomiskt oberoende )
  • Affärer - Sålt Coca-Cola. Köpt Northwest Healthcare Properties, Castellum och H&M. Köpt en chanspost i Railcare Group.
Utdelningen täcker 142% av månadens utgifter.
Sparkvoten landade på 67%.
Portföljvärdet har legat stilla. Detta kan förklaras av att de större innehaven Realty Income, preferensaktierna och Protector har sjunkit i värde.

Stark utdelningsmånad och den högsta förväntade rullande årsutdelningen.

Jag sålde hela mitt innehav i Coca-Cola. De har inte utvecklats lika starkt som jag tänkt mig och därför säljer jag. Pengarna placerades i Northwest Healthcare, Castellum och H&M. Kommer att fortsätta bygga på Castellum och H&M under året. Har tagit en chanspost i Railcare Group som servar järnvägar.Bolag som finns under köpradarn är fortsatt H&M och Castellum.
Kommer fylla på under förutsättning att de fortsätter sjunka tillbaka.

Vilka aktier köper ni i dessa tider?