söndag 6 september 2015

Månadsrapport augusti

Här kommer en genomgång av augusti. 
  • Utdelningar - 4.926kr
  • Skillnad mot samma månad föregående år - +260%
  • Rullande 12 månader - 52.030kr
  • Sparkvot nettolön - 38%
  • Utdelningar / utgifter - 74% 
  • Affärer - Köpt Procter & Gamble och ökat i Johnson & Johnson, Handelsbanken och Castellum. Sålt Railcare, Alfa Laval och Target.
Utdelningen täcker 74% av månadens utgifter.
Sparkvoten landade på 38%.

Det har varit fler transaktioner än vanligt. Det beror på att jag har städat i portföljen och sålt innehav som motsvarat en väldigt liten del av portföljen. Jag har fortfarande förtroende för bolagen men väljer att placera om kapitalet till kärninnehaven.
Jag har under månadens gång ökat i Johnson & Johnson, Handelsbanken och Castellum.

Tog in ett nytt innehav i portföljen - Procter & Gamble. Ett av världens största konsumentföretag.
Det känns bra att ha Johnson & Johnson, Procter & Gamble och Unilever i portföljen som utgör konsumentdelen. Jag tror starkt på dessa aktörer på lång sikt då de har stor exponering mot tillväxt- och utvecklingsländer.

Den rullande 12 månaders utdelningen ökar med 1.000kr till följd av månadens transaktioner.

Det ska verkligen bli spännande att se hur höstens börs utvecklar sig.
Historiskt sett så brukar kommande månader vara årets svagare period och då uppstår säkert fler köplägen!Vilken utdelare vill du öka i?