lördag 27 september 2014

Utdelningar i september

Under september har 6 utdelningar trillat in.
Dessa kommer ifrån Realty Income, American Realty Capital Properties, McDonald’s, Target, Chevron & Elekta.

Bolag
Aktier
Utdelning/Aktie
Utdelning september
O
300st
1,30kr
332kr
ARCP
700st
0,59kr
354kr
MCD
35st
5,78kr
172kr
TGT
100st
3,70kr
315kr
CVX
50st
7,61kr
323kr
Elekta
500st
2kr
1000kr


Utdelningen för månaden landade på 2.496kr efter avdragen utländsk källskatt.
Utdelad summa hittills = 19.841kr.
Kvar till utdelningsmål = 15.159kr.

I oktober förväntas utdelningar från Realty Income & American Realty Capital, Coca-Cola & Philip Morris. Hur mycket gav utdelningarna i september?

måndag 1 september 2014

Månadsrapport Augusti

Ännu en månad är förbi. Har kommit igång på jobbet efter semestern och snart är det dags för ekonomiprat med Gustav och andra börsfanatiker.
  • Eget kapital - 1.194.000kr ( +3,6% )
  • Utdelningar - 1.900kr
  • Utdelningshöjningar - Inga.
  • Sparkvot nettolön - 60%
  • Utdelningar / utgifter - 21%
  • Affärer - Ökat i Vardia och köpt Mekonomen. Sålt Fortnox och Akelius preferensaktier med bra vinst.
Eget kapital ökar med 3,6% till 1.194.000kr med hjälp av nysparande, utdelningar och viss börsuppgång. Hälften av ökningen kommer från värdeökning på aktier och andra halvan kommer från nysparande och utdelningar. Vardia står nu för 10% av portföljen. Nytt innehav är Mekonomen.
Jag kommer fortsätta öka i Mekonomen tills en storlek på 5-10% av portföljen uppnås.

Utdelningen täcker 21% av månadens utgifter.
Månadens nedgång kom i Elekta i samband med rapporten. Fäster ingen större vikt vid enstaka kvartalsrapporter utan har fortsatt förtroende för Elekta.

Sparkvoten landade på 60% vilket är i linje med målet på minst 60%.
Framöver håller jag utkik hur Mekonomen och Industrivärden utvecklar sig, kanske blir det septembers inköp.Vad har augusti bjudit på för spar- och investeringsmöjligheter?