fredag 27 februari 2015

Utdelningar i Februari

Då var det dags för årets andra utdelningsmånad.
Under februari har 4 utdelningar och en återbetalning av källskatt trillat in.
Återbetalningen av källskatten är alltså baserad på 2012 års utdelningar i kapitalförsäkring och har skett automatiskt.
Utdelningar kommer ifrån Realty Income, Kinder Morgan, AT&T och Akelius Preferensaktie.


Bolag
Aktier
Utdelning/Aktie
Utdelning Februari
O
300st
1,58kr
473kr
KMI
200st
3,75kr
750kr
T
300st
3,87kr
1160kr
Akelius Pref.
200st
5kr
1000kr
Återbetalning utländsk källskatt
1st
366kr
366kr

Utdelningen för månaden blev 3.750kr brutto.
Ökning med 56% jämfört med samma månad föregående år.

Utdelad summa hittills i år = 5.195kr.
Kvar till utdelningsmål = 39.805kr.

I mars förväntas utdelningar från Realty Income, Target & Unilever.

Hur mycket gav utdelningarna i februari?

söndag 15 februari 2015

Är den negativa räntan positiv för mig som investerare?

Nu när riksbanken tagit beslut om negativ styrränta så väcks en del frågeställningar.
Kommer man att få betala ränta för pengar på lönekontot?
Kommer man att få tillbaka skatt på sitt ISK-konto, blir schablonskatten negativ?

Bankerna har i förbifarten nämnt att det ej kommer bli aktuellt att på sitt lönekonto få betala minusränta, alltså betala för att ha pengarna parkerade där. Även om jag bara brukar ha några tusenlappar på lönekontot så hoppas jag att det inte blir minusränta då det känns väldigt konstigt. Att banken ska få betalt för att låna mina pengar?

Skatteverket håller i detta nu på att reda ut hurvida schablonskatten på ISK ska påverkas av en eventuell negativ ränta när nästa års schablonskatt ska beräknas. Kan det verkligen bli så att man via sitt ISK får betalt för att man göra vinstgivande ( förhoppningsvis ) aktieaffärer och tar emot utdelningar? Jag tror knappast det. Tänk om ISK kontot blir skattefritt åtminstone? Det ska bli spännande att höra hur det blir.

Syftet och motivet med en negativ styrränta från riksbanken är ju att få ordentlig fart på inflationen.
Det blir förmodligen billigare att låna pengar. Räntan för sparkonton faller, aktiemarknaden ses som mer attraktiv då avkastningskravet sänks. Pengar kommer flöda in till aktiemarknaden och elda på börsutvecklingen uppåt. Sedan beslutet kom har kronan försvagats mot dollar och euro.

Mina tankar kring investeringar är att det blir än mer viktigt att ha flera valutor i portföljen. 
När kronan försvagas mot dollarn är det klokt att ha 40% av portföljen i dollar då värdet ökar på amerikanska innehav.
Utdelningarna från amerikanska bolagen får också extra kraft av kronans svagare utveckling.

Nu när räntan sänks så är jag övertygad om att en hel del kapital kommer flöda in till börsen då avkastningskravet sänks. Det kommer driva upp börsen ytterligare. Lägg därtill att det snart är utdelningstider för våra svenska bolag vilket kommer driva på utvecklingen.
Tror på att det är klokt att ligga nästintill fullinvesterad nu fram till sommaren.
Det blir det nog aktuellt att ta hem en del vinster och skala av vissa innehav.

Mina senaste inköp är Handelsbanken och Swedbank vilka ger bra direktavkastning och är hyggligt värderade.

För att sammanfatta inlägget;  
 • Tror inte på "negativ schablonskatt" på ISK. Kommer fortsatt vara låg fördelaktig avgift 
 • Fortsatt fokus på olika valutor i portföljen 
 • Fortsätter investera i aktier då jag förväntar mig att den negativa räntan bidrar till fortsatta uppgångar 
 • Kommer ej att ändra branscher jag investerar i 

Hur agerar ni i denna lågräntemiljö?

måndag 2 februari 2015

Månadsrapport Januari


 • Portföljutveckling - 9,26%
 • Utdelningar - 1.450kr
 • Skillnad mot samma månad föregående år - 0%
 • Rullande 12 månader - 41.600kr
 • Sparkvot nettolön - 56%
 • Utdelningar / utgifter - 16%
 • Affärer - Köpt Swedbank & Hemfosa Preferensaktie. Minskat i Protector.
Portföljen ökade 9,26% i värde, vilket är fantastiskt under bara en månad.
Utdelningen täcker 16% av månadens utgifter.
Sparkvoten landade på 56%.

2015 kommer fokus att läggas på att följa hur olika nyckeltal kring utdelningar utvecklar sig.
Givetvis ska jag även försöka göra lönsamma aktieaffärer.
Swedbank och Hemfosa har fått göra entre i portföljen under januari.