torsdag 2 juli 2015

Månadsrapport juni
Här kommer en genomgång av juni. 
  • Utdelningar - 1.636kr
  • Skillnad mot samma månad föregående år - 22%
  • Rullande 12 månader - 49.850kr
  • Sparkvot nettolön - 58%
  • Utdelningar / utgifter - 22% 
  • Affärer - Köpt Johnson & Johnson, Realty Income och Castellum.
Utdelningen täcker 22% av månadens utgifter.
Sparkvoten landade på 58%.

Portföljvärdet har sjunkit.

Jag har under månadens gång ökat i Johnson & Johnson, Realty Income och Castellum.
Kommer att fortsätta bygga på Castellum, H&M och Johnson & Johnson under året.


Gör ni några förändringar i aktieportföljen med tanke på Greklandsoron?