tisdag 7 maj 2013

Utdelningar 2013

Detta inlägg summerar de utdelningar som jag hittills har fått under året.

Datum Aktie Antal Utdelning/Summa
25/1 Prospect Capital  350st 0,71 kr / 248 kr JAN 248 kr
21/2 Prospect Capital          445st 0,71 kr / 314 kr FEB 314 kr
22/3 Prospect Capital        750st 0,72 kr / 537 kr MARS 1401 kr
20/3 Axfood 72st 12 kr / 864 kr
19/4 Prospect Capital 750st 0,72 kr / 615 kr
16/4 NCC 82st 10 kr / 820 kr
19/4 Fortum 400st  8,5 kr / 3407 kr
30/4 HM 112st 9,5 kr / 1064 kr  APRIL 5864 kr

Summa hittills = 7.827 kr

Utdelningen för 2012 landade på 4.033 kr. Målet jag satte upp då var att jag skulle fördubbla utdelningen för 2013 vilket jag snart har lyckats med.

Jag har en hel del likvida medel som just nu inte bidrar till någon utdelning.
Anledningen är att jag vill sprida inköpen över en längre tid för att på så sätt sänka risken.

Nu i maj väntar jag utdelning från Tele2 & Prospect Capital.

1 kommentar: